Spelbegeleiding

Spelbegeleiding is een methodisch doordachte vorm van extra hulp aan kinderen en volwassenen die hiaten en/of problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing. Met andere woorden: Spelbegeleiding is spelen met een kind, in een speciaal daarvoor uitgezochte ruimte met een speciaal doel.

Spelbegeleiding wordt ook wel spelagogiek genoemd en het is gebaseerd op theoretische principes betreffende spel en spelontwikkeling. Het richt zich op het stimuleren van de spelontwikkeling en het optimaliseren van omgevingsfactoren. Uitgangspunt hierbij is dat het spelplezier voorop staat.

In de spelbegeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken zoals: verwoorden, stimuleren, spel op gang brengen, tegenspel bieden, de relatie tussen spelbegeleider en kind en specifieke programma’s die gericht zijn op een bepaalde problematiek.

Informatie

Spelbegeleiding kan aangevraagd worden door ouders, scholen, kinderdagcentra en andere instanties. Spelbegeleiding kan vergoed worden door middel van een PGB of uit eigen middelen van ouders, scholen, dagcentra enzovoorts.
Ouders, woonachtig in de Westelijke mijnstreek, Oostelijke mijnstreek of regio Maastricht kunnen spelbegeleiding aanvragen bij de gemeente waarin ze wonen en als deze een beschikking afgeeft is spelbegeleiding via Zorg in Natura mogelijk.

Spelend Ontwikkelen

In de praktijk

Spelbegeleiding vindt plaats in de leefomgeving van het kind. Afhankelijk van de vraag krijgt een kind een of meerdere keren per week spelbegeleiding.

Ik kom op bezoek bij een kind en heb een tas vol met speelgoed bij me. In de eerste weken observeer ik het kind terwijl het speelt, probeer waar mogelijk mee te spelen en bied ik allerlei spelmaterialen aan. Op deze manier krijg ik een beeld over hoe het kind speelt en waar het kind vastloopt. Tijdens deze periode kan het kind tevens aan mij wennen.

Als ik een duidelijk beeld heb van het spelgedrag van het kind ga ik werkdoelen opstellen en gericht speelgoed aanbieden, speelgoed dat past bij de vraag van het kind. Ook pas ik mijn houding aan bij de vraag van het kind en maak ik eenvoudige regels om het spelen beter te laten verlopen. Positieve ervaringen worden met ouders gedeeld zodat zij deze ook kunnen toepassen.

Hilde van Amelsvoort-Küsters
Hilde van Amelsvoort-Küsters

Vier indicatiegebieden

Leren spelen

 • als kinderen weinig interesse hebben in speelgoed
 • als kinderen steeds dezelfde handeling uitvoeren met speelgoed
 • als kinderen niet kunnen samenspelen

Zintuiglijke ontwikkeling en functieontwikkeling

 • voor kinderen met zintuiglijke en/ of motorische problemen
 • voor kinderen met een meervoudige beperking
 • voor kinderen die onder- of overgestimuleerd zijn op het gebied van spel

Gedrags- en attitude ontwikkeling

 • voor kinderen met een autismespectrumstoornis
 • voor kinderen met een tekort aan aangepast gedrag
 • voor kinderen met concentratiezwakte
 • voor overactieve kinderen
 • voor kinderen met agressief gedrag

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • voor kinderen met een negatief zelfbeeld
 • voor kinderen met weinig ik-gevoel
 • voor kinderen met contactproblemen
 • voor kinderen met sociale uitvallers in het functioneren

Ballenbaan

Wie is Spelend Ontwikkelen?

Ik, Hilde van Amelsvoort – Küsters, heb Spelend Ontwikkelen opgericht in oktober 2014. Ik ben al geruime tijd werkzaam als spelbegeleider.
Mijn specialisme is spelbegeleiding geven aan kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking.
Hilde van Amelsvoort-Küsters

Boek

In 2005 heb ik samen met mijn collega’s Nella Bolhuis, Margo Damhuis en Ursula Scholten het boek Spelend ontwikkelen op de markt gebracht en de herziene druk van dit boek is verschenen in 2013. In dit boek worden spelmogelijkheden en vormen van spelagogische begeleiding beschreven voor mensen met een verstandelijke beperking (Van Gorcum, ISBN 978 90 232 5037 1).

Contact

Spelend Ontwikkelen
Hilde van Amelsvoort-Küsters, spelbegeleider
Walborgstraat 9
6136 BM Sittard
06 81044491
spelendontwikkelen@gmail.com

Of vul het contactformulier op deze pagina in!

Formulier